• V (0 ~ `3`UA7`N4K @ 7% YS} (} V

Cas del projecte

Cas del projecte

Fabricació excel·lent: la tecnologia bàsica del sistema

Tecnologia del mòdul (per exemple, 60 cel·les)

MBB policristal·lí

potència del mòdul 270 ~ 280W

MBB PERC monocristal·lí

potència del mòdul 275 ~ 300W

MBB monocristal·lí

potència del mòdul 275 ~ 290W

MBB tipus N monocristal·lí

potència del mòdul 280 ~ 360W

MBB monocristal·lí de doble vidre

potència del mòdul 270 ~ 290W